M. Turhan ÇOBAN
EGE Üniversitesi Mühendislik Fak. Makina Müh. bölümü, Bornova, İZMİR
EGE University, School of Engineering, Dept of Mechanical Eng. Izmir, Turkey
turhan.coban@turhancoban.com

turhan amblem
KİTAPLAR (BOOKS) :
PROGRAMLAR  ( COMPUTER PROGRAMS ):
MAKALELER ( PAPERS ):
ÖĞRENCİ TEZLERİ(STUDENT THESIS)
DÖKÜMANLAR/DOSYALAR ( DOCUMENTS ):
EDEBİYAT, ROMAN,  ŞİİR, DÜZ YAZI, FİLM(LITERATURE, NOVELS, ARTICLES)
DERSLER(CLASSES)
ŞİRKETLER(COMPANIES)
DEFNE YASEMİN ÇOBAN

Zaman - TIME       (NIST: National Institute of Standards and Technology)

https://www.nist.gov/news-events/news/2017/06/new-measurement-will-help-redefine-international-unit-mass

katıların ısıl iletkenlik değerleri  tablolar (Thermal conductivity of solids tables )
katıların ısıl iletkenlik değerleri  thermal_conductivity.jar java jar programı(Thermal conductivity of solids themal_conductivity.jar java jar program )

kuru hava thermofiziksel excel tablosu(Thermophysical peoperties of dry air excel table)

SU Termodinamik ve termofiziksel özellikler excel tablosu (WATER in liquid form thermophysical & thermodynamic properties excel table)düşük basınç su buharı termodinamik ve termofiziksel özellikleri excel tablosu(low pressure superheated steam thermodynamic and thermophysical properties)


doymuş su ve  su buharı termodinamik ve termofiziksel özellikleri excel tablosu(saturated steam thermodynamic and thermophysical properties)

kuru hava - su- yaş hava termodinamik ve termofiziksel özelikler T-P fonksiyonu olarak zipli jar dosyası(Thermophysical and thermodynamic properties of dry air - water and humid air as a function of t-P zipped jar file)

Soğutkanların termodinamik özellikleri (properties of refrigerant)

Borularda basınç düşümü (Pressure drop in pipes program turkish version)

Timeanddate.comlast version: 18.04.2017
A new program: String processor-calculator

This program converts text you enter to input window to calculatable function (recognise subpices of string such as + - * / or functions and registers and proceess accordingly, then carry out numerical routines or calculator functions accordingly
calculator.rar
open the rar and use the jar file directly. if you want to work on that yourself latest program list: sco1.jar
some of the key classes for this program: input_calc : GUI unit to put the package together
fs.java : string processor class
register.java: register variables as function through a TreeMap dynamic vector class
seperator.java : a class that put string to smaller pieces according to given keys, something like StringTokenizer class
Mathd.java: several math functions, functions in this class is recogised bystring processor and carry out accordingly
Program is in java language so to use it java run time environment should be loaded into your computer 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html) .
Yeni bir program String işlemci hesap makinası
Bu program ekrandan yazı olarak girdiğiniz formülü matematik denklemine çevirerek çözmenizi sağlar(girdiğiniz yazıdaki + - * / matematik formülleri gibi kısımları kendi algılar) ve çeşitli nümerik analiz ve hesap işlerini yapar. calculator.rar dosyasını yükliyerek bilgisayarınızda açınız, Dosyada ingilizce calculator.jar ve türkçe calculatorTR.jar dosyaları mevcuttur. Program java dilinde yazılı olduğundan çalıştırmak için bilgisayarınızda java yüklü olmalıdır  (http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html) . Detaylı program kodlarını incelemek isterseniz sco1.jar dosyasını yükliyebilirsiniz, aynı zamanda sayısal analiz yöntemleri sayısal analiz kitabımızda da detaylı olarak yer almaktadır.
hesap
                   makinası


e-posta giriş (e-mail entry)